Landmeetkunde en ontwerp


Terreinopmetingen

Volumemeting en luchtfoto's

Ontwerp en studiewerk

Uitzetwerk


3D-machinebesturing

As-built

Plaatsbeschrijvingen

Zettingsmeting

Contact


GeoDesma is er voor al uw projecten. We werken met de meest moderne technologie en garanderen een snelle afhandeling.
Steeds op basis van uw vraag en in functie van het gewenste eindproduct.